BÁN ĐẤT LÝ NHƠN CẦN GIỜ GẦN SOÀI RẠP

BÁN ĐẤT LÝ NHƠN CẦN GIỜ GẦN SOÀI RẠP

 

Hướng Nam

Đất lên nền mặt kênh

Diện tích: >1500m2, mặt tiền 21,5m

Đất cập kênh 21,5m mặt tiền, đường đá xanh xe hơi

Mục đích: NTS

Cách Soài Rạp 100m

Gía bán: 2tr1/m2 x >1500 =~ 3ty3

 

 

Price and Legal Info
Sale price:141,813 USD
Legal : House and Land
Owner's reasons (motivation) for sale, rent or daily rent: Debt - really need money
Geo Info
Code: B1317

Nationality: Việt Nam
Province/BigCity: TP. Hồ Chí Minh
City/District: Cần Giờ
Ward: Lý Nhơn
Direction: S
Size (width in m) of road in front of property: 5m
Feature
Property Type: Farmland only
Length (m) x Width (m): 21m x 84m
Area: 1546 m2
Agents representing this listing